ຂ່າວບໍລິສັດ

ປະກາດແຈ້ງການໂຄງການຜະລິດສາຍໄຟຂອງບໍລິສັດ Ningbo Haoguang Electric Appliance Co. , Ltd.

2020-08-28

ໂຄງການຜະລິດສາຍໄຟ "Ningbo Haoguang Electric Appliance Co. , Ltd" ໄດ້ ສຳ ເລັດແລ້ວ, ອີງຕາມ "ມາດຕະການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສາທາລະນະປະຊາຊົນ" ແລະລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບົດລາຍງານແລະຖະແຫຼງການອ້າງອີງສາທາລະນະຈະຖືກເຜີຍແຜ່.

 

 

 

ເອກະສານຄັດຕິດ (2) :

 

 

 

ກ່ອນຫນ້ານີ້:

ບໍ່ມີຂ່າວ

ຕໍ່ໄປ:

ບໍ່ມີຂ່າວ